L´ésser humà com agent modelador

Els éssers humans han actuat com agents modeladors per a poder construir canalitzacions d´aigua, la construcció de carreteres i de vies fèrries, per a l´expansió de ciutats.

LA TRANSFORMACIÓ DE LA SUPERFÍCIE TERRESTRE

La construcció d´infraestructures

La construcció de carreteres, autovies, urbanitzacions,etc., modifica el relleu, perquè cal esplanar el terreny i fer-hi desmunts.

L´explotació de recursos minerals

Per a la obtenció de roques i minerals, els essers humans excaven galeries artificials en mines subterrànies.

La modificació del relleu litoral

Modifiquen la dinàmica dels corrents marins i provoquen la desaparició de platges.

La construcció de pantans i canalitzacions

Modifiquen el cabal del riu i la càrrega que pot transportar.

L´alteració de la coberta vegetal

La tala massiva i els incendis provoquen la pèrduade la coberta vegetal.

MESURES ESTRUCTURALS PER A MINIMITZAR ELS DANYS

Per tal de reduir el risc que pot ocasionar el desplaçament dels materials, es prenen mesures com les següents:

Estabilització del terreny per evitar el desplaçament de roques i sediments la construcció de terrasses als vessants per reduir el pendent.

Retenció dels vessants amb pendent es fixen els blocs clevellats o solts que poden caure, amb l´ajut de perns d´ancoratge o amb morter projectat.

Recuperació de pedreres abandonades per impedir que les cavitats siguen perilloses i que es contamine l´aigua subterrània.

https://www.piqsels.com/es/public-domain-photo-jqysl

pared de ladrillo marrón, ladrillo, pared, ventana, vendimia, textura, patrick hendry, edificio viejo, arquitectura, India, visakhapatnam, ladrillos, pared de ladrillo, fondo, restos, agujero, escombros, pintada, mazmorra, demolición, manchar, estructura construida, pared - característica de la construcción, antiguo, erosionado, exterior del edificio, nadie, día, dañado, abandonado, edificio, texturizado, deterioro, al aire libre, disminución, atropellar, mala condición, 8K, CC0, dominio público, libre de derechos