Les aigües subterrànies

QUÈ SÓN LES AIGÜES SUBTERRÀNIES?

Les aigües subterrànies es quan l´aigua de pluja, del desgel de la neu o dels rius, es filtra través de sòl.

ELS AQÜÍFERS

Els aqüífers son mantells de roques poroses o molt fracturades que contenen aigua.

El nivell de l´aigua dins l´aqüífer s´anomena nivell freàtic. Varia al llarg de l´any ; en època de pluges és més alt i en èpoques de sequera, el nivell és molt baix, perquè l´aigua s´evapora sense que l´aqüífer es recarregue.

Quan es talla un aqüífer per sota del nivell freàtic, l´aigua subterrània ix a l´exterior i forma surgències o deus.

Un aqüífer lliure es quan la capa permeable de l´aqüífer està limitada només per a una capa impermeable inferior.

Si està limitada per dues capes de roques impermeables, es tracta d´un aqüífer confinat o captiu.

L´APROFITAMENT DE L´AIGUA SUBTERRÀNIA

L´aigua dels aqüífers s´extreu per bombament de pous que poden ser molt profunds.

Si es produeix una sobreexplotació de aqüífer, descendeix el nivell freàtic i l´aqüífer pot arribar a escotar-se.

Si s´explota un aqüífer situat prop del mar, hi pot penetrar aigua salada i quedar inutilitzat.