la mar

La mar o el mar és una massa d’aigua salada (coneguda com a aigua de mar) que cobreix una gran part de la superfície de la Terra. Les grans masses d’aigua que separen els continents s’anomenen oceans, mentre que les divisions d’aquests oceans més o menys tancades per parts dels continents o per illes i arxipèlags són conegudes simplement com a mars, les quals alhora se subdivideixen en masses d’aigua més petites anomenades golfs i badies i es connecten a través d’estrets. També s’anomenen mars els grans llacs interiors, habitualment salats, que no desguassen enlloc, com ara la mar d’Aral.L’illa de Tent enmig de les aigües glaçades de la mar de Ross, a l’Antàrtida

Segons el grau de tancament de les mars, aquestes es divideixen en:

  • mars costaneres, parcialment tancades per illes, arxipèlags o penínsules i en què els corrents són causats pels vents marins, com la mar del Nord o la mar del Japó;
  • mars continentals, més tancades i amb un intercanvi d’aigua amb l’oceà limitat, en què els corrents són deguts a diferències de salinitat i temperatura més que no pas a la força del vent, com és el cas de la mar Mediterrània o la mar Roja;
  • mars interiors o tancades, totalment voltades de terra, que poden rebre o no aigua dolça a través de diversos emissaris però no arriben a desguassar a l’oceà, com ara la mar Càspia o la mar Morta.

L’autoritat mundial que defineix els límits de mars i oceans és l’Organització Hidrogràfica Internacional (OHI), el document vigent de la qual és la publicació especial S-23, Límits d’oceans i mars (en anglès), 3a edició, 1953. La segona edició fou la del 1937, i la primera era del 1928. El 1986 se’n va publicar una quarta edició, però a causa de diverses disputes nominals encara no ha estat ratificada.

El Dia Marítim Mundial, acordat per l’Assemblea General de les Nacions Unides, se celebra el quart dijous de setembre de cada any.[1]

Pescadors i navegantscorallersmestres d’aixa i calafats, mestres velerscorders, xarxaires, peixaters, estibadors i amarradors, pilots, faroners, armadors, gent de mar. Tots ells es guanyen la vida al mar.[2]

https://pixnio.com/es/paisajes/costa-es/agua-oceano-mar-luz-del-dia-orilla-playa-costa-paisaje

agua, Oceano, mar, luz del día, orilla, playa, Costa, paisaje