Fluorita

duresa 7

ratlla el vidre

materia prima del vidre

La fluorita sol presentar un hàbitcúbic o més rarament dodecaèdric; també és freqüent trobar cristalls amb morfologies pseudooctaèdriques a conseqüència de l’exfoliació de la fluorita. També presenta una enorme varietat de colors a conseqüència de centres de color o de la presència d’alguns elements cromòfors dins de la seva estructura; molts espècimens presenten fluorescència en ser irradiats amb llum ultraviolada. És un mineral que es troba arreu del món i pot aparèixer tant com a mineral accessori de roques ígnies o metamòrfiques o com a ciment en algunes roques sedimentàries; es forma sobretot com a mineral fruit de l’activitat hidrotermal. Els principals usos de la fluorita estan relacionats amb les indústries químicametal·lúrgicaòptica i ceràmica. Ha estat un mineral important per a la fabricació d’àcid fluorhídric i també és emprat com a gemma.[5]