El vent

El vent és un agent modelador del relleu en les regions àrides, desèrtiques i subdesèrtiques de la Terra.

L´ACCIÓ EROSIVA DEL VENT

Quan bufa el vent , agrana els materials solts i provoca un efecte anomenat deflació, que crea fondades al terreny. Aquestes depressions si arriben a un aqüífer , poden originar oasis, pous o deus.

Els grans d´arena que transporta el vent produeixen una acció abrasiva contínua. Aquesta acció desgastales roques on impacta l´arena, i provoca un efecte anomenat corrosió.

Erosió alveolar es quan els grans d´arena impacten contra roques toves, hi produeixen cavitats.

EL TRANSPORT I LA SEDIMENTACIÓ

Quan el vent perd força, va dipositant els materials transportats de manera gradual.

Quan el vent transporta material argilós forma uns dipòsits que s`anomenen loess.

ELS DESERTS

Els deserts es formen a les zones de la Terra on les precipitacions són molt escasses i on no existeix una coberta vegetal que protegisca el sòl de l´erosió. Poden ser de pedres o d´arena.

https://pixabay.com/es/photos/molino-viento-grind-tur%C3%ADsticos-1745186/

Molino, Viento, Grind, Turísticos, El Turismo